o De Groenen Hof
de Groenen Hof

Welkomde groenen hof
Type Pagina: tekstpagina
 

Welkom op de website van
De Beersche Hoeve

Nieuws februari 2018:

 

-Vanaf 7 april cursus biodynamische preparaten op de Beersche Hoeve. Voor info klik hier.

-Vanaf 14 april cursus biodynamisch imkeren op de Beersche Hoeve. Voor info klik hier.

 

Nieuws januari 2018:

De Beersche Hoeve was één van de genomineerden voor de Ekoland Innovatieprijs! De uitslag van deze verkiezing is bekendgemaakt op de Biobeurs in Zwolle op 17 januari 2018! En we hebben de tweede prijs gewonnen!

 

Nieuws november 2017:
De Beersche Hoeve is één van de genomineerden voor de Brabantse Kempentrofee! Dit is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan een  innovatief bedrijf in de regio Kempen. Stemming bepaalt wie de winnaar wordt. Iedereen kan stemmen! Klik hier om het filmpje te bekijken. De uitslag van de stemming zou op 11 december bekend worden , maar vanwege veel sneeuw is deze happening verplaatst naar 25 maart 2018.

 

 “Landbouw staat aan de basis van de menselijke beschaving. Zaadgoed staat aan de basis van iedere landbouwcultuur.”

Welkom op de website van biologisch-dynamisch tuinbouwbedrijf

De Beersche Hoeve.

Wij hebben ons gespecialiseerd in zaadteelt en alles wat met ontwikkeling en verspreiding van zaadvaste groenterassen te maken heeft.

Op deze site laten wij u graag kennismaken met ons bedrijf en vooral ook met onze missie en visie betreffende zaad.

René Groenen en Gineke de Graaf

 

ZAAD

MISSIE

VISIE

BIOLOGISCH DYNAMISCHE LANDBOUW

 

 

 

 

Zaad

In Nederland is de situatie m.b.t. de rol van de boeren en tuinders en het zaaizaad in de afgelopen 100 jaar dramatisch veranderd, nl. van mede-ontwikkelaar en mede-instandhouder in die van klant. Het aantal zaadbedrijven dat de boeren en tuinders bedient is in diezelfde tijd enorm gedaald van vele tientallen familiebedrijven naar enkele grote internationaal opererende concerns. De verhandelde rassen paren een hoog opbrengstniveau en uniformiteit aan een beperkte genetische diversiteit, weinig karakteristieke smaak en zijn vaak door een sterk technologisch selectieproces gegaan. Door ze in een F1-hybridevorm te verkopen zijn ze moeizaam of niet na te telen door anderen, hetgeen ook de bedoeling is. In de nabije toekomst zal dit proces naar alle waarschijnlijkheid zich verder voortzetten en wel in een versneld tempo. In dit alles speelt de biologische landbouw een marginale rol, te klein om een uitzonderingspositie af te dwingen.

Terug naar het begin van de pagina.

 

Missie

Onze missie op is om boeren en tuinders opnieuw in de rol te plaatsen die zij duizenden jaren vervuld hebben. Niet uit nostalgie, maar omwille van de toekomst. Daartoe moeten op vele plaatsen de zaadvaste rassen weer op de akkers geteeld worden. In een omgeving die op verschillende manieren belastend is voor de mens, is een goede voeding meer dan ooit van levensbelang. Zaadvaste rassen hebben dat in zich. Veruit de beste optie om dit te verwezenlijken is dat de boeren en tuinders voor hun eigen zaaizaad zorgen. Echter de hiertoe vereiste infrastructuur van kennis, praktische inrichting en vaardigheden zijn in verregaande mate verdwenen. Voorlopig zal de tweede beste optie aan de orde zijn: zaaizaad ter beschikking stellen dat in soortgelijke omstandigheden -in een agrarische setting, onder biologisch-dynamische teeltomstandigheden- is geselecteerd, in stand gehouden en vermeerderd. De Beersche Hoeve is onderdeel van een netwerk van biologisch-dynamische bedrijven die zich op deze toekomstontwikkeling toegelegd hebben. Het netwerk is begonnen onder de naam Initiativkreis 25 jaar geleden in Duitsland. Daaruit hebben zich twee organisaties gevormd: Bingenheimer Saatgut AG als handelsorganisatie en Kultursaat e.V. als vereniging voor veredeling van groentegewassen en fundamenteel onderzoek naar nieuwe plant-aardige veredelingstechnieken.

Terug naar het begin van de pagina.

 

Visie

Planten zijn levende wezens die actief interacteren met hun omgeving. Cultuurplanten zijn in de loop der duizenden jaren door de mensen ‘getemd’. Dit uit zich bijvoorbeeld in het vruchtvormingsprincipe; een soort stuwing die zich bij wilde planten nooit in die mate voordoet. Deze vruchtvorming uit zich niet alleen in de vorm (vergelijk wilde wortel met een cultuurwortel) maar ook in smaak, kleur en specifieke voedingskwaliteit. De mens is in staat om op iedere plek waar hij (agri)cultuur schept, planten te kweken die voorgenoemde kwaliteiten bezitten én die aangepast zijn aan de specifieke teeltomstandigheden.

Tevens is de boer of tuinder gevraagd om een plant-aardige omgeving te scheppen. Ons inziens is de biologisch-dynamische landbouw een concreet voorbeeld van dit streven. Beide samen; plant en omgeving maken de plant tot een volwaardig voedingsmiddel.

Terug naar het begin van de pagina.

 

Biologisch-Dynamische Landbouw

De biologische-dynamische landbouw is de oudste biologische landbouwmethode. In 1924 is door Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, de zogenaamde ‘Landbouwcursus’ gegeven aan een groep boeren en grootgrondbezitters. Meteen werden een groot aantal inzichten en aanbevelingen uit de cursus in de praktijk toegepast. Het doel is om de bodem zo goed mogelijk te verzorgen. Indien deze basis goed van kwaliteit is, zullen ook de gewassen die daar op groeien de mens waarlijk kunnen voeden. Een ander inzicht is dat het bedrijf zo compleet mogelijk moet zijn, met kringlopen en de aankoop van voer, mest en uitgangsmateriaal tot een minimum te beperken. Hoe gemengder het bedrijf hoe meer mogelijkheden om het echt gezond te maken. Ook de interactie met de omgeving dient zo mogelijk verzorgd te worden, d.w.z. in en om het bedrijf zijn hagen, bomen, poelen, etc. van belang om een uitgebalanceerde samenhang te krijgen. In de loop van de jaren ontstaat er dan een bedrijfsindividualiteit, een samenhangend organisme met een eigen karakter.                                                                                                                                                 

Tot hier is het verhaal nog ecologisch van aard. Het verhaal in de biologisch-dynamische landbouw gaat verder; zo zijn de zogenaamde preparaten (zie elders op de website) van eminent belang voor de ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheid, maar ook om de eigenheid van het bedrijf te ondersteunen en er als het ware een omhulling aan te geven.

Biologisch-dynamische landbouw heeft als uitgangspunt dat alles op aarde een manifestatie is van en verbonden is met een (gelaagde) geestelijke realiteit. Zo ook de aarde zelf. Het is de overtuiging dat niet vanuit  het lagere het hogere kan ontstaan, maar omgekeerd. De schepping is niet een eenmalig gebeuren, maar een langdurig evolutionair proces dat zich nu nog steeds voortzet. In die zin is de mens medeschepper geworden van de aardse realiteiten. In de landbouw in de meest letterlijke zin. Lijkt in de fysieke wereld alles naast elkaar te staan, in de levende wereld is alles met alles verbonden, is één geheel. Dat is dan op meerdere niveaus voor te stellen, tot en met de sterren en planeten aan toe. Voor de boer of tuinder is het de uitdaging om hier een levende verbinding  mee te verkrijgen en er naar te handelen.  

Terug naar het begin van de pagina